30 let firmy

Dne, 13.10.2022 se společnost KAPS Comm s.r.o. „dožila“ 30 let existence. Toto významné jubileum mě nejenom naplňuje hrdostí, že jsme ve složitých dobách dokázali přežít a dále se rozvíjet, ale i vděčností ke všem zaměstnancům, kteří se na rozvoji společnosti podíleli a podílejí. A samozřejmě poděkování patří i obchodním partnerům za dlouholetou spolupráci a hlavně …